Service Above Self

Voor onze leden: Statuten & RIO 

Onze hybride vergaderingen zijn Corona Veilig: lees hier ons Corona Protocol.


Rotary International is een vereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich bewust willen inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon.


Leden van de Rotary willen in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen en alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.

 

Onze website vindt u op www.tvrije.be